Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Prawo rodzinne

Przedstawiamy Państwu kolejną z dziedzin, którymi para się nasza kancelaria. To sprawy, które wiążą się niekiedy z przeżywaniem bardzo silnych emocji, dlatego wielu klientom zależy na jak najsprawniejszym uporaniu się ze wszystkimi koniecznymi procedurami przy pomocy adwokata.

Czym zajmuje się prawo rodzinne i opiekuńcze?

To gałąź prawa, która reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między poszczególnymi członkami rodziny: małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z opieki, kurateli i przysposobienia. Jego źródłem jest osobny kodeks obowiązujący w Polsce od 1965 roku. Poszczególne tomy kodeksu opisują takie relacje jak małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, a także wszelkie sprawy związane z opieką i kuratelą.

Nie zawsze jesteśmy pewni, pod jaki dział podpada dotycząca nas sytuacja. Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje między innymi takie kwestie jak:

  • rozwody i separacje
  • podział majątku
  • sporządzanie intercyzy
  • ustalanie wysokości alimentów (podwyższenie, obniżenie lub uchylenie)
  • ustanowienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • sporządzanie testamentów
  • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

… i wiele innych.

Warto wiedzieć, że niektóre sprawy z zakresu tej dziedziny prawa wcale nie muszą zakończyć się przed sądem, jeśli tylko strony dojdą do porozumienia. Aby to osiągnąć, wiele rodzin i par małżeńskich będzie potrzebowało pomocy adwokata.

Kancelaria adwokacka w Tarnowie: sprawy rozwodowe i inne

Zadaniem adwokata, w przypadku tej gałęzi prawa, jest nie tylko przeprowadzenie Klienta przez wszystkie etapy toczącego się procesu. Jest nim także postaranie się o możliwie sprzyjającą atmosferę, nawet podczas tak trudnych sytuacji jak rozwód czy separacja. Adwokat z Tarnowa będzie Państwa przewodnikiem podczas toczących się spraw o rozwód, ustanowienie władzy opieki nad dzieckiem, unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa etc. Świadczymy pomoc w przygotowywaniu pozwów rozwodowych i innych pism, udzielamy porad związanych z naszą specjalizacją oraz reprezentujemy Klienta przed sądem i innymi organami administracji publicznej.