Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Prawo pracy

To dziedzina, która dotyczy właściwie każdego obywatela, dlatego warto mieć się do kogo zwrócić w razie sytuacji spornych. Kancelaria z Tarnowa oferuje pomoc w zakresie prawa pracy: zarówno pracodawcom, jak i osobom zatrudnionym oraz samodzielnym przedsiębiorcom.

Adwokat do spraw z zakresu prawa pracy

Nieporozumienia w środowisku zawodowym dotyczą zazwyczaj niezwykle złożonych kwestii, wynikających z różnych interpretacji sytuacji indywidualnej klienta. Mogą być w dodatku wyjątkowo stresujące - szczególnie, jeśli nie jest się zaznajomionym z obowiązującymi przepisami. Zadaniem adwokata doświadczonego w tej dziedzinie jest rzeczowe doradztwo, wsparcie oraz reprezentacja Klienta przed odpowiednimi organami administracji publicznej w razie wstąpienia na drogę sądową. Podstawowym celem kancelarii jest ochrona interesów naszego Klienta oraz nie tylko pomyślne, ale także jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.

Czym zajmuje się nasza kancelaria?

W ramach naszej działalności edukujemy Klientów w zakresie przysługujących im praw oraz nałożonych na nich obowiązków z tytułu podpisanej umowy. Pomoc adwokata obejmuje między innymi następujące usługi:

  • prowadzenie spraw dotyczących bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, niewywiązania się z wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz złamania zakazu konkurencji,
  • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących mobbingu, dyskryminacji czy wypadków przy pracy,
  • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji zawodowej (umów, kontraktów, regulaminów),
  • przygotowywanie i opiniowanie odwołań od decyzji ZUS i innych organów, 
  • przygotowywanie i opiniowanie skarg do sądów i innych organów,
  • reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej (np. Urzędem Skarbowym, ZUS),
  • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych,
  • prowadzenie negocjacji w przypadku wystąpienia sporu między stronami,
  • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań.

Jak można się skontaktować z kancelarią?

Nasza kancelaria prawna zlokalizowana jest w Tarnowie, na terenie województwa małopolskiego. Z adwokatem można się skontaktować nie tylko osobiście, ale także telefonicznie i mailowo.