Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom. Działamy na terenie Tarnowa, w województwie małopolskim, udzielając wsparcia między innymi z zakresu spraw karnych.

Czym zajmuje się prawo karne?

Jest to niezwykle szeroka dziedzina, której głównym zadaniem jest definiowanie czynów zabronionych oraz określanie sankcji przewidzianych za ich popełnienie. Jej źródłem jest przede wszystkim kodeks karny oraz inne akty regulujące. Prawo to możemy podzielić na:

* materialne – określające czyny będące przestępstwami oraz grożące za nie konsekwencje;

* procesowe – zajmujące się normowaniem etapów postępowania w sprawach o czyny zabronione;

* wykonawcze – obejmujące przepisy dotyczące wykonywania sankcji oraz środków zabezpieczających.

Choć część spraw kończy się jedynie interwencją policji, niektóre z nich trafiają do sądu, gdzie wiele osób korzysta ze wsparcia adwokata.

Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Adwokat może reprezentować zarówno stronę oskarżoną, jak i pokrzywdzoną. W pierwszym przypadku do jego zadań należy próba udowodnienia braku winy swojego klienta lub też uzyskania jak najkorzystniejszego wyroku. Jeśli doszło do zatrzymania, należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim adwokatem i poinformować go o szczegółach sprawy. W przypadku reprezentowania osoby pokrzywdzonej na skutek popełnionego przestępstwa kancelaria zajmie się między innymi przygotowaniem zawiadomienia o ściganie oraz dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Niezależnie od sytuacji, zadaniem kancelarii jest działanie na korzyść swojego klienta. Odbywa się to poprzez wykonywanie takich czynności jak:

* sporządzanie pism procesowych,

* udzielanie porad,

* reprezentowanie przed sądami i innymi organami administracji publicznej,

* obecność na wszystkich etapach procesu sądowego.

Adwokat od spraw karnych w Tarnowie

Nasza kancelaria działa na terenie województwa małopolskiego. Można się z nami skontaktować drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.