Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Prawo cywilne

To jedna z najbardziej rozległych gałęzi tej dziedziny, która przysparza problemów interpretacyjnych nawet specjalistom. Prawo cywilne, w obszarze którego działa Kancelaria, reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Za jego podstawę uznaje się głównie kodeks cywilny z 1964 roku, a także inne, mniejsze kodeksy i poszczególne ustawy. Prawo cywilne dzieli się na: rzeczowe, spadkowe, rodzinne, zobowiązań oraz część ogólną, która podejmuje zagadnienia wspólne dla wszystkich działów.

Kiedy potrzebujemy pomocy kancelarii adwokackiej?

Prawo cywilne reguluje bardzo wiele obszarów naszego życia. Do przepisów zawartych w kodeksie odnosimy się między innymi podczas:

* podpisywania umowy na wynajem lokalu,

* zatrudniania nowych pracowników lub podejmowania nowej pracy,

* przeprowadzania rozwodu,

* starania się o świadczenia alimentacyjne.

Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania, dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość obowiązujących nas norm społecznych.

Kancelaria Adwokacka z Tarnowa

Jeśli doszło do konfliktu z normami prawa lub też szukamy wsparcia w sprawach administracyjnych, pomoc adwokata może się okazać niezbędna. Kancelaria Adwokacka z Tarnowa w ramach swojej działalności:

* udziela porad,

* pomaga w skompletowaniu niezbędnych do przeprowadzenia sprawy dokumentów,

* wydaje opinie i sporządza analizy,

* reprezentuje Klienta przed sądem i innymi organami administracyjnymi,

* uczestniczy w mediacjach i negocjacjach pomiędzy stronami.

Jesteśmy gotowi poprowadzić sprawy cywilne z zakresu prawa:

* rzeczowego: windykacja wierzytelności, ustanowienie i zniesienie służebności, zniesienie współwłasności, sprawy o eksmisję;

* spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie oświadczenia o odrzuceniu spadku, postępowanie o dział spadku, wniosek o zachowek;

* rodzinnego: przygotowywanie pozwu o rozwód lub separację, sporządzanie umów małżeńskich, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, wnioski w sprawach opiekuńczych;

* zobowiązań: występowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, windykacja wierzytelności; i inne, możliwe do omówienia na spotkaniu z adwokatem Kancelarii.