Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Prawo administracyjne

Każdy z nas w jakimś stopniu ma do czynienia z organami władzy publicznej – zarówno państwowej, jak i samorządowej. Zasady działalności tych instytucji określane są przez przepisy prawa administracyjnego. Regulują one stosunki pomiędzy organami państwowymi a obywatelami, podmiotami prywatnymi i przedsiębiorstwami. W obrębie prawa administracyjnego wyróżnia się ponadto różne sektory specjalistyczne. Kancelaria zajmuje się więc doradztwem i pomocą w sprawach dotyczących między innymi prawa budowlanego i wodnego, a także przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, zamówieniach publicznych, ochronie środowiska czy też gospodarce nieruchomościami. Porad udzielamy zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom.

Prawo administracyjne – w jakich sytuacjach można zwrócić się o pomoc i doradztwo?


Wśród przykładowych sytuacji, którymi może zajmować się kancelaria, wymienić można:

  • reprezentowanie klientów przed różnymi instytucjami państwowymi, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • wsparcie podmiotów gospodarczych w postępowaniach o wydanie koncesji, licencji lub zezwolenia,
  • wydawanie opinii na temat projektów zagospodarowania przestrzennego,
  • dochodzenie odszkodowań w związku z wejściem w życie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i w innych sprawach dotyczących procesów inwestycyjno-budowlanych,
  • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych, występowanie przed urzędami i izbami skarbowymi,
  • sporządzanie i składanie zawiadomień, skarg oraz wniosków w imieniu klienta,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • pozyskiwanie zaświadczeń z urzędów i instytucji państwowych,
  • doradztwo w sprawach dotyczących stanu prawnego nieruchomości.

Formy kontaktu z kancelarią w sprawach związanych z prawem administracyjnym
Siedziba naszej kancelarii mieści się w Tarnowie przy ulicy Konarskiego 9. Można odwiedzić nas osobiście lub skontaktować się z biurem telefonicznie lub drogą internetową. Godziny otwarcia kancelarii to 8:00-16:00.