Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Kancelaria adwokacka - Tarnów

W ramach wsparcia świadczonego przez kancelarię adwokacją w Tarnowie, możliwe jest skorzystanie z pomocy związanej z gałęziami prawa, takimi jak prawo cywilne, pracy, karne czy administracyjne.

Obsługa prawna firm

Wsparcie może u nas uzyskać zarówno klient indywidualny, jak i firmy. Pomoc świadczona jest wszystkim spółkom - nie tylko tym prywatnym, zarządzanym przez przedsiębiorców, ale również państwowym. Pomoc obejmuje przepisy odnoszące się do kodeksu karnego i cywilnego. Dodatkowo, świadczone wsparcie obejmuje także przepisy związane z administracją oraz pracą.

Zakres pomocy prawnej

Świadczone wsparcie obejmuje m.in.:

  • reprezentowanie przed sądem w przypadku oskarżenia o przestępstwo (także skarbowe);
  • pomoc w sprawach związanych z rozwodem, ustaleniem władzy rodzicielskiej oraz alimentów;
  • reprezentowanie zarówno oskarżycieli, jak i oskarżonych, powodów oraz pozwanych;
  • pomoc, jeśli chodzi o spadki, darowizny itp.;
  • sprawy wytoczone byłym pracodawcom z powodu m.in. oskarżeń o mobbing, dyskryminację czy nieuzasadnione zwolnienie dyscyplinarne;
  • możliwość pomocy w zakresie kurateli, ubezwłasnowolnienia czy przysposobienia;
  • reprezentowanie oskarżonego w sytuacjach, w których chce on wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy zawieszenie odroczonej kary;
  • udzielanie szeroko rozumianych porad, jeśli chodzi o prawo cywilne, karne, pracy, administracyjne.

W ramach pomocy kancelarii możliwy jest szeroki zakres świadczeń. Adwokat może wesprzeć także w sytuacjach tutaj niewymienionych – w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.